Molnbaserad utveckling av inomhusnavigering

Diarienummer 2012-02591
Koordinator SENIONLAB AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi ville stärka vår konkurrenskraft genom att automatisera våra produktionsprocesser och introducera automatisk uppdatering baserad på användardata. Produktionstiden har reducerats markant från några dagar ner till en timma och arbetet med automatisk uppdatering av byggnadsinformation har inletts och fungerar idag i vissa fall. Dessutom har vi utvecklat ett statistiskt web-baserat verktyg som analyserar användardata. En kompetenshöjning inom moln-baserade tjänster och Big Data har skett inom bolaget.

Resultat och förväntade effekter

Många av våra kunder efterfrågar extremt storskaliga lösningar. Ett problem är de olika tidszonerna vi jobbar i, vilket gjorde att vårt arbete i praktiken ofta tog flera dagar. Genom att vi nu har automatiserat de väsentliga stegen och flyttat upp databearbetning i molnet, kan tidsfördröjningar hos oss undvikas helt. Kommunikationen mellan användaren, våra kunder och oss har automatiserats vilket nu möjliggör att fler tjänster kan kopplade till användarens position.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av SenionLabs anställda och en kompetenshöjning har skett genom samarbete med Linköpings universitets datalogi-institution. Personalen har fått tid att studera metoderna och har därefter använt dessa för att programmera våra algoritmer enligt de senaste forskningsrönen. Den automatiserade behandlingen av data har integrerats i vår befintliga produkt, medan metoder för att analysera datan snarare har undersökts och gradvis kommer att introduceras i våra produkter efter att projektet avslutats.

Externa länkar

www.senionlab.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.