Modulär lättvikts fordonsbeklädnad

Diarienummer 2013-03612
Koordinator Modul-System HH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomförande av förstudie av modulär lättvikts fordonsbeklädnad - genomförd.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i ett koncept samt ett antal frågeställningar till det fortsatta FoU-projektet

Upplägg och genomförande

Förstudien är genomförd med ett antal workshops där representanter från Swerea, Chalmers, Semcon och Jelmtech har medverkat. Tack vare bra metoder och bredd på specialistkomptens så har det genererat bra resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.