Modifiering av Kraft lignin for Material Syntes

Diarienummer 2017-05400
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Fiber och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation - Research studies within Treesearch

Syfte och mål

Vid produktion av kemisk massa från biomassa löses ut en polyfenolisk förening som kallas lignin. Ligninets användning är idag begränsade på grund av dess komplexa kemiskt struktur. Dessutom är variationer i molekylernas storlek ganska stora. Målet med detta projekt är att utveckla strategier för att erhålla lignin av tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas för materialsyntes. Angreppssättet är en specifik kemisk modifiering av startmaterialet och förväntningen är att framhålla ett homogent lignin väl lämpat för materialsyntes.

Förväntade effekter och resultat

Lignin har strukturella likheter med fossilbaserade fenoliska föreningar, vilka idag används i flera materiella tillämpningar. Ett exempel är härdplaster. Att ersätta fossilbaserade fenoliska föreningar med biobaserade alternativ med tillräcklig hög kvalité för material syntes skulle bidra till Sveriges mål att bli en biobaserad ekonomi. Samtidigt kan mervärde skapas för massaindustrin genom förädling av en del av det utlösta materialet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Wallenberg Wood Science Center, KTH och Stora Enso AB. Den kombinerade kompetensen inom ligninkemi och massaprocesser kommer att skapa en solid plattform för att genomföra projektet. Projektet är avsett för en Postdoc i två år. I Projektet ingår både modellstudier och tekniskt lignin av olika kvalité kommer. Provtagning och konditionering av startmaterialet kommer att utföras på Stora Enso. De föreslagna modifieringarna av lignin och relaterad analys kommer att göras på KTH.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.