Modeinkubator

Diarienummer 2011-04005
Koordinator INKUBATORN I BORÅS AB - ESPIRA INKUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 2 070 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet är att få fler unga modeentreprenörer och modeföretag att överleva och växa sig till starka tillväxtbolag som genererar i fler arbetstillfällen och betalar skatt i Svergie. Detta genom att utifrån en förstudie fått fram verifierad fakta vad som krävs och vilka insatser den nationella modeinkubatorn skall fokusera på. Syftet och målet är också att öka samarbetet inom branschen för att använda de resurser och potential som finns på bästa sätt. Att synliggöra olika verksamheters erbjudande och finna synergier för samverkan som kan påvisa på direkta resultat för alla.

Resultat och förväntade effekter

Direkta resultat vi redan nu kan se: - ökad kunskap inom affärsutveckling - ökad införsäljning - ökad synlighet av svenskt mode nationellt och internationellt i press & media, genom pop-up stores och mässor. Den stora förväntade effekten av allas arbete kommer vi först kunna se om ca 5 år. Det är då vi vet om vårat arbete och våra aktiviter hos och för de modeföretag vi stimulerat verkligen gett något. Det vi vill se är att fler överlevt, blivit tillväxtbolag med hög omsättning, positiva resultat, anställda och ökad efterfrågan på marknaden både nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

1 jan 2012 - 1 juli 2012 förstudie (Modeink, bilaga 1) 31 juli 2012 - 29 nov 2013 genomförandefas - Identifiera samarbetspartners - Identifiera synergier & samverkansområden - Framtagning av branschspecifik statistik (ASFB, bilaga 2) - Spridning av kunskap om växande modeföretags förmåga och behov för att växa (ASFB &Textilhögskolan, bilaga 3) - 2 pop-up-stores (Moderådet) - Branschdagar/seminarium (Textilhögskolan) - Intervjua 10 modeentreprenörer för att verifiera behovet av stödjande aktiviteter (Modeink, bilaga 4) - Inventera inkubatorer & stödfunktioner (Modeink)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.