Mobilt observatörsstöd för utvärdering av krisövningar

Diarienummer
Koordinator VSL Systems AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

1. En ny applikation ska utvecklas inom ramen för vårt IT system CITE för planering, genomförande och utvärdering av krisövningar. 2. Applikationen ska köras på en avancerad mobiltelefon och ha hög användbarhet. 3. Företagets långsiktiga konkurrenskraft ska stärkas genom att ny kunskap om användbarhet för mobila tjänster blir tillgänglig. Målet är uppfyllt och vi har en bra grund för att påbörja vår produktutveckling av ett mobilt observatörsstöd för utvärdering av krisövningar.

Resultat och förväntade effekter

Med utvecklad prototyp och kunskaper från utvärderingen av prototypen har vi en bra grund för att påbörja kravställningsarbetet i produktutvecklingen.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi arbetet i faserna: 1. Kunskapsuppbyggnad 2. Analys av behov och krav 3. Utformning av gränssnittsprototyper 4. Utvärdering av gränssnittsprototyper 5. Utveckling av prototyp för mobilt observatörsstöd 6. Utvärdering av prototyp Projektupplägget har fungerat bra. Speciellt har vi utnyttjat en referensgrupp med kompetens från krishanteringsområdet för kravställning och utvärdering i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.