Mobil UV-enhet för härning av lacker

Diarienummer
Koordinator ARBORITEC AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 13 694 kronor
Projektets löptid januari 2012 - februari 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars