Mjukvarustöd för optimering av spelscheman

Diarienummer 2015-01969
Koordinator Decise AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Projektet har syftat till att utveckla en kraftfull, effektiv och lättanvänd programvara för att ta fram optimala spelscheman för lagsporter. Projektet har kombinerat grundläggande forskning inom optimeringslära för att förbättra prestandan hos våra spelschemaläggningsalgoritmer, avancerad programvaruteknik för att bygga upp en platform för molnberäkningar, och nyskapande interaktionsdesign i samarbete med slutanvändare för att förenkla vår optimeringsmetodik och representera denna på ett intuitivt sätt utan att ge avkall på prestanda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har möjliggjort för vårt företag att väsentligt förbättra våra optimeringsalgoritmer och att göra dessa tillgängliga såväl på enskilda datorer som i ´molnet´. Denna avancerade optimeringsteknik har nu kunnat paketerats i lättanvända desktop-program och webbtjänster, och har framgångsrikt utvärderats av såväl existerande som nya kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet har sin grund i spetsforskning från KTH som redan använts på flera svenska topp-serier inom ett flertal sporter. I projektet har våra egna experter inom optimeringslära och programvaruteknik samarbetat med externa experter inom interaktionsdesign och molnberäkningar för att realisera kraftfulla och lättanvända desktopprodukter och webb-tjänster. Utvecklingen har skett i nära samarbete med slutanvändare, såväl tidigare existerande kunder som nya. Detta gäller såväl initial kravspecifikation som detaljer i interaktionsdesign och arbetsmetodik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.