Miniatyrisering av förspänningssensor i skruv.

Diarienummer 2016-01139
Koordinator Strain Labs AB - StrainLabs AB
Bidrag från Vinnova 1 522 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016 Y

Syfte och mål

Syftet med projektet var att miniatyrisera StrainLabs ABs sensor för att mäta förspänning i skruvar. Den miniatyriserade sensorn skulle vara enkel att serietillverka samt montera i skruvar av typerna ISO 4014/4017 i hållfasthetsklasserna 8.8, 10.9, 12.9 samt A2/A4-70/80 enligt ISO 898-1 samt ISO 3506-1. Sensorn skulle passa skruvar i storlek M10. Målet har uppfyllts i alla avseenden.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är en förspänningsmätande sensor som generiskt kan användas i skruvstorlek M10 enligt standarderna ISO 4014/4017 samt ISO 898-1/3506-1. Utfallet är att första testinstallation hos kund kommer att ske under Q1 2017. Ytterligare ett tiotal kunder har för avsikt att köpa M10 skruvar med sensor då tillverkning startat.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande fungerade väl och förlöpte enligt plan. Alla projektparter kunde genomföra sina uppgifter enligt planerad tid och kostnad. Vid tester av sensorn upptäcktes att en konstruktionsförändring behövde göras. Då förändringen avsevärt förlängde batteriets och därigenom sensorns livslängd (vilket är ett mycket starkt kundvärde) beslutades att det skulle genomföras. Varken tid/kostnad för projektet eller priset för slutprodukten påverkas nämnvärt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.