Miniaturized tuneable millimeter-wave filters for reconfigurable wireless communication infrastructure

Diarienummer
Koordinator MICROCOMP NORDIC AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom en studie samt möten utröna om marknaden som telekom och fordon skulle vara betjänta av att ha minityariserade styr- och omkonfigurerbara filter i +70GHz. Resultatet av studien har visat på att det finns ett kommande behov av filter med möjlighet till styrbarhet via externa interface, och att de design som har blivit utarbetade genom simulering kunde uppfylla specifikationerna.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten av att kunna rekonfigurera filter is system fjärrmässigt beroende på system belastning samt trafikintensitet för att bla minimera interferens mellan olika användare ses som en av dom största vinsterna.

Upplägg och genomförande

Det är nödvändigt att bygga en prototyp av minityariserdade avstämbara filter som en demonstrator för att visa för potentiella kunder (inom telekomutrustnings tillverkare och för bilindustrin). Det uppskattas att utvecklingsarbetet av en sådan demonstrator är i storleksordningen SEK 2-3 miljoner, och skulle ta 1,5-2 år att utföra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.