Minc Designvertikal

Diarienummer
Koordinator MINC i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Malmö Incubator, Minc, genomförde projektet designvertikalen för att utveckla kompetens och metoder för att bättre hjälpa uppstartbolag med design som bärande del i affärsidén samt erbjuda en nationell resurs för inkubatorer med sådana bolag. övergripande mål var att bli en drivande kraft för att göra svenska startups till världsledande i att strategiskt och operativt arbeta med design. Fokus lades på fyra verksamhetsområden: - Nya metoder för affärsutveckling. - Immateriellt kapital. - Finansiering. - Nationellt nätverk.

Resultat och förväntade effekter

Det visade sig vara svårt att få inkubatorer från annat än Malmös närområde att att närvara fysiskt på utbildningar inom ämnet. Utbildningarna var även öppna för publik som visade stort intresse. Utbildningar spelades in och visades live via sociala mediakanaler till de intresserade parter runt om i Sverige. En mer lyckad metod för spridning nationellt. Möjligheten att kunna lägga fokus på designbolag i uppstartsfas förberedde Mincs inkubatorprogram för att ta emot fler bolag i kategorin.

Upplägg och genomförande

Tanken att samla affärsutvecklare nationellt fysiskt för att närvara vid flera mindre utbildningsseminarier blev inte så lyckad som vi hoppades på. Att bygga ett dagsupplägg med möjlighet för nätverkande både affärsutvecklare emellan samt mellan bolagen och investerare intresserade av ämnet design. Att det finns fler designföretag som söker sig till Malmös inkubatorer efter att Minc visat sitt intresse för design är fullt möjligt att det har med nätverkande och utbildningar under designvertikalens projektperiod.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.