Miljövänligare betong med ny bindemedelsteknik

Diarienummer 2014-06142
Koordinator BETONGINDUSTRI AKTIEBOLAG - BETONGFABRIK HAMMARBY/CENTRALLABORATORIUM
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Målen har uppfyllts enligt rapport, bifogas.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och förväntade effekter enligt ansökan har tagits fram, se rapport

Upplägg och genomförande

Teoretiska studier, initiella laboratoriearbete och analyser vilka resulterat i rapport och vetenskaplig artikel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.