Miljövänligare betong med ny bindemedelsteknik

Diarienummer
Koordinator BETONGINDUSTRI AKTIEBOLAG - BETONGFABRIK HAMMARBY/CENTRALLABORATORIUM
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Målen har uppfyllts enligt rapport, bifogas.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och förväntade effekter enligt ansökan har tagits fram, se rapport

Upplägg och genomförande

Teoretiska studier, initiella laboratoriearbete och analyser vilka resulterat i rapport och vetenskaplig artikel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-06142

Statistik för sidan