Miljöteknik

Diarienummer 2013-01848
Koordinator Länsstyrelsen i Stockholms län
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2013 - november 2014
Status Avslutat