Mikrovågs styckesakssensor

Diarienummer 2012-00411
Koordinator FOOD RADAR SYSTEMS IN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 2 222 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Food Radar Systems AB har sökt Forska & Väx kapital för att utveckla ytterligare system som skall bredda vår marknad. Vi har sökt kapital för att gå från dagens rör-sensor som endast fungerar i pumpbara vatten-/oljebaserade produkter till en sensor som kan detektera främmande föremål i andra typer av produkter. Projektet har resulterat i att vi har ett antal prototypsensorer för detektion i lösa torra produkter. En av dessa planerar vi att testa hos en industriell producent under slutet av 2015.

Resultat och förväntade effekter

Den resulterande prototypsensorn som projektet slutligen har renderat i skall industrialiseras så mycket så att den accepteras av vår industriella partner för live test i fabrik. Om detta test blir framgångsrikt så kommer vi att börja processen med att göra detta till en kommersiellt säljbar produkt. Effekten av detta är att Food Radar kan erbjuda ytterligare en produkt för ökad livsmedelssäkerhet. Ytterligare ett vapen för livsmedelstillverkarna att ta till i kampen mot främmande föremål.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.