Mikrofinansiering till Unga Innovatörer

Diarienummer
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag - AFFÄRSSERVICE
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Det sekundära målet att skapa en bättre samverkan mellan Almi och Drivhuset lyckades i hög grad. Drivhuset lärde sig vad innovationer är enligt Oslomanualen, och därmed vid vilka situationer som Drivhuset ska förmedla kunder till Almis innovationsrådgivning. Samverkan mellan Drivhuset och Almi i sin helhet förbättrades också av projektet.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten och effekterna av de innovativa projekt som erhållit mikrofinansiering är för tidiga att utvärdera och ligger utanför detta projekts ramar. Det sekundära målet att skapa en bättre samverkan mellan Almi och Drivhuset lyckades i hög grad. Drivhuset lärde sig vad innovationer är enligt Oslomanualen. Samverkan mellan Drivhuset och Almi i sin helhet förbättrades också av projektet. Till exempel genomförs nu gemensamma informationsträffar på högskolorna. Ytterligare detaljer kommer att framkomma i den enkätundersökning som VINNOVA genomför.

Upplägg och genomförande

Upplägget baserades på Almis ordinarie innovationsverksamhet, som definierar innovation i enlighet med Oslomanualen. Andelen innovativa projekt som kom ifrån Drivhuset varierade mellan orterna och även över tid. De väletablerade Drivhusen skapade ett klart större inflöde till Almi än de nystartade. Under perioden fanns en viss personalomsättning i både Drivhusen och Almi som påverkade inflödet negativt. Slutsatsen är att väletablerade organisationer med goda personliga relationer har en mycket högre effektivitet än nystartade organisationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.