Mikrobetalningar för digitala tjänster, enkelt, billigt och globalt

Diarienummer
Koordinator Strawpay AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har validerat Strawpays teknik samt påvisat hög potential till affärsmöjligheter inom flera marknadssegment. Projektet har varit en stor framgång och målen är uppnådda.

Resultat och förväntade effekter

En demonstrator som visar att tekniken fungerar har utvecklats. Demonstratorn har med framgång visats för kunder, investerare och intressenter. Stor potential har också påvisats inom flera marknadssegment, bla inom publika API:er och IoT.

Upplägg och genomförande

Strawpay har använt både egen personal och externa konsulter. Genomförandet har i stort följt den plan som gjorts för projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.