Mikrobetalningar för API-tjänster och autonoma system

Diarienummer 2016-01369
Koordinator Strawpay AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Projektet syftade till vidare utveckla Strawpays innovativa metod för elektroniska realtidsbetalningar. En ny typ av transaktion har utvecklats som är specifikt lämplig för tjänster som erbjuds via API:er eller är anpassad till miljöer där autonoma system utbyter tjänster med varandra. Målsättningen i projektet var dels att utveckla bolagets IP-portfölj med rättigheter som omfattar lösningar som tagit fram, dels utveckla och realisera i demonstrator en ny typ transaktion, sk bundle-signed-transaktioner, dels också utreda strukturen inom aktörer API-segment.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har vi visat att en ny teknik som vi kallar bundle-signed-transaktioner fungerar och kan minska tekniska omkostnader ytterligare 10-100 gånger för specifikt tillämplningar som API-er eller i miljöer där autonoma system utbyter tjänster med varandra. Vi har stärkt företagets IP-position och undersökt aktörer inom API-segmentet. Sammantaget: projektets utfall förbättrar vår position med en unik lösning som potentiellt har mycket bred tillämpning i framtiden.

Upplägg och genomförande

Arbetet har i stort utförts i enlighet med projektplanen. En del förseningar uppstod med anledning av oförutsedda arbetsuppgifter som krävdes av projektet, bla behövdes åtgärder utanför projektet göras i externa mjukvarubibliotek.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.