Microwave-assisted transesterification of lignocellulose-derived yeast oils for biofuel application

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för biologi och bioteknik
Bidrag från Vinnova 1 738 560 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Biodieselproduktion med hjälp av lipidproducerande mikroorganismer har utvecklats i projektet. Jäststammar som kan producera lipider från förnybar biomassa, hydrolysat av vetehalm har utvecklats. Jäststammarnas robusthet och förmåga att producera lipider har varit i fokus. Genom att optimera processförhållanden ökade jästens lipidinnehåll och produktiveten kunde höjas. Mikrovågsbaserade extraktionsmetoder och transesterificeringsmetoder utvecklades som nästa steg i biodieselproduktioen.

Resultat och förväntade effekter

Projektets har resulterat i en stamskollektion av jästar med som uppvisar ökad produktion av cellmassa och ackumulering av lipider till halter över 20 % av torrhalten vid växt på vetehalmshydrolysat. Optimeringen av processförhållandena ledde till en signifikant ökning av lipidinnehållet. Genetiska verktyg har potentialen att ytterligare förbättra dessa stammar med avseende på vilka kolkällor jästen använder och nivån av lipidproduktionen. Mina resultat bidrar till en kostnadseffektiv produktion av biodiesel från svenska råmaterial av lågt värde.

Upplägg och genomförande

Projektet utgjordes av tre vetenskapliga arbetspaket och ytterligare ett som ägnades åt förmedling och nyttiggörande. Jäststammar som utvecklades i arbetspaket 1 uppvisade förbättrad prestanda i vetehalmshydrolysat och optimering av processförhållanden ledde till en hög lipidackumulering (arbetspaket 2). Mikrovågsbaserade metoder har stor potential, men projektets begränsade resurser medförde att en djupgående analys av denna teknologi inte kunde genomföras (arbetspaket 3). Arbetet har presenterats på flera internationella konferenser och för lokal industri.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 januari 2020

Diarienummer 2017-03486

Statistik för sidan