Metrecycle: Återvinning av metaller med hjälp av funktionaliserade magnetiska nanopartiklar

Diarienummer 2018-00739
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för molekylära vetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 537 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet MetRecycle ämnar att bidra till den Strategiska Implementeringsplanen för det Europeiska Innovationspartnerskapet om återvinning av råvaror. Det tar sikte på avancerad nanoteknik för att uppnå en selektiv och effektiv process för REEs återvinning med särskild fokus på tunga REEs (HREE). Dessa nyckelkomponenter av grön energi- och högteknologiska tillväxtindustrier importeras till Europeiska unionen (EU) från få externa leverantörer. Problem kommer mest sannolikt att uppstå för fem REEs (Nd, Eu, Tb, Dy & Y) där efterfrågan förväntas öka med upp till 30%.

Förväntade effekter och resultat

Vi planerar skapa grunder för en resurseffektiv och miljövänlig teknologi av REE återvinning baserad på användningen av magnetiska nanoadsorbenter. Vi förväntar oss att kunna föreslå material för bredare tester inom återvinningen av magneter från elbil motorer och batterier inom loppet av 3 år. Återvinningen av REE är ett måste p.g.a. förväntad kraftig ökning av efterfrågan och osäkerheter med tillgång till dessa nyckelämnen i framtiden. Projektets ide är i linje med Strategiska Implementeringsplanen för det Europeiska Innovations-partnerskapet om återvinning av råvaror.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska bedrivas i form av workpackages där fokus ska ligga först på insamling och förbehandling av REE haltiga material, sen på utvecklingen av kemiska tekniker för lösningssyntes och funnktionalisering av partiklarna. Sen ska man genomföra studier av REE upptag med fokus på bade kapacitet och selektivitet samt hastighet. Sedan ska komma up-scaling av optimerade material, produktion och demonstrations samt studier av partiklarnas hälsoeffekter och användningssäkerhet. Man ska analysera hållbarheten av den nya teknologin genom lisvcykelanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.