Metoder för ökad noggrannhet i instationär aerodynamik (MIAU)

Diarienummer 2013-01209
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 7 950 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla metoder för instationär aerodynamik och akustiska simuleringar. Projektet har haft fyra mål. Mål 1: Utvecklat ny metodik för turbulensupplösande strömningssimuleringar samt applicera dessa på industriella problem. Mål 2: Utveckla nya multigrid metoder för högre ordningens finita differensmetoder. Dessa metoder kan komma att ingå i nästa generations beräkningsprogram för strömningssimuleringar. Mål 3: Ta fram effektiva metoder för akustisk vågutbredning för industriella problem Det sista målet var att sprida kunskap från projektet.

Resultat och förväntade effekter

Mål 1 resulterade i en doktorsavhandling av Sebastian Arvidson som försvarades på Chalmers tekniska högskola 12 juni 2017. Mål 2 har lett till nya metoderna som uppvisar bättre egenskaper är standard multigridmetoder. Resultaten har presenterats både som konferensbidrag och i vetenskapliga artiklar. Mål 3 resulterade i en licentiatavhandling som Johan Hammar presenterade på KTH 2016-12-15. Det sista målet har också uppfyllts genom att resultat från projektet har presenterats på projekt workshops samt vid flera internationella konferenser och i tidskrifter.

Upplägg och genomförande

-

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.