Mentor4Research 2013

Diarienummer
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att vara en ´katalysator för kommersialisering av forskningsresultat´ märks på lång sikt, men uppskattas ha gett en god start även detta år med flertalet forskare som har utvecklats väl. Måluppfyllelsen för de fyra specifika målen har varit god (antal deltagare, ökat engagemang universiteten, start långsiktig utvärdering effekter, utvecklande av ´best practice´).

Resultat och förväntade effekter

De fyra specifika målen för M4R 2013 har uppnåtts. Deltagare har överlag som tidigare varit mycket positiva till programmet (forskare 9,18 och mentorer 8,94 på skala 1-10). Eftersom effekterna är mer långsiktiga, sker dessa på sikt ca 5 år efter ett program, där ´success stories´ från tidigare omgångar börjat dokumenteras i en utvärdering.

Upplägg och genomförande

Varje utvald forskare har fått en handplockad affärsmentor. Utöver individuella möten mellan forskare och mentorer har flera regionala möten samt en nationell träff. Varje forskare har haft tillgång till ett s k Reseomkostnadskonto a 30 000 kr för att kunna göra resor (ensam eller tillsammans med mentor) för att skapa marknadskontakter. Programmet har genomförts enligt plan (och under budget).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.