Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MEET: coMmunication cEll gEne Therapies

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Material och Produktion, Göteborg
Bidrag från Vinnova 97 968 kronor
Projektets löptid april 2020 - juni 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att kommunicera om gen- och cellterapier i synnerhet genom att skapa en one-stop shop-webbplats. För att göra detta måste vi samla experter inom vetenskapskommunikation, patientrepresentanter, industri, små och medelstora företag, kliniska och akademiska forskare och europeiska lärda samhällen. Målgrupperna för kommunikationen kommer att vara patienter, myndigheter, beslutsfattare, utvecklare och vårdpersonal. Målet är att bygga en portal som säkerställer att rätt information om cell- och genterapier når rätt aktör.

Resultat och förväntade effekter

Effekten av att sprida rätt information till rätt aktörer förväntas leda till bättre och effektivare produktutveckling och att beslutsfattare och patienter uppdateras med information som har granskats av experter. Portalen bör också fungera som en tillförlitlig och uppdaterad informationskälla för hälsovårdsmyndigheter.

Upplägg och genomförande

Den franska organisationen Genopole koordinerade ansökan. RISE fungerade som arbetspaketledare för arbetspaketet som fokuserar på intressentinvolvering, vilket kan göra det möjligt för Sverige att ansluta sig till många europeiska aktörer och viktiga opinionsledare, som kommer att bidra till att göra våra svenska insatser mer synliga på den europeiska scenen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 oktober 2020

Diarienummer 2020-01815

Statistik för sidan