Medtech Nordic - Invest & Partnering

Diarienummer 2013-01978
Koordinator SWEDISH MEDTECH SERVICE AKTIEBOLAG - Swedish Medtech
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

200 delegater, 30 presenterande företag från de nordiska länderna och 25 investorer var målet. 205 delegater, 30 företag från alla nordiska länder och 35 investorer kom. Antalet investeringar som kom till ska mätas 3 respektive 9 månader efter evenemanget. Målet var att 30 procent av de 30 presenterade företagen skall erhålla finansiering.

Resultat och förväntade effekter

Att öka antalet investeringar inom medtechindustrin är det övergripande målet, vilket vi också tror oss bidra till. Vi är också övertygade om att målet att skapa goda förutsättningar för att utveckla, upphandla och implementera innovativ medicinteknik i den nordiska hälso- och sjukvården stöds av konferensen.

Upplägg och genomförande

För första gången hölls konferensen utanför Sverige och även om de flesta presenterande företagen kom från Finland (24 av 30) var både delegater, presenterande företag och investorer nöjda med konferensen.

Externa länkar

http://www.medtechnordicinvest.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.