Medieseminarier för forskare 2015

Diarienummer 2015-03296
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 72 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med seminarierna är att inspirera forskare att delta i det offentliga samtalet. Målet är att ge forskare ökad insikt i mediebranschens förutsättningar och att underlätta deras samarbete både med journalister och med sina lärosätens kommunikationsavdelningar.

Förväntade effekter och resultat

Forskare som deltar i seminarierna förväntas bli mer aktiva i samhällsdebatten och i större utsträckning än tidigare medverka i media. I och med att de fyra forskningsråden Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas och Forte står bakom seminarierna blir budskapet att centrala forskningsfinansiärer anser det angeläget att forskare medverkar i media. För att fler än de som har möjlighet att delta i seminarierna ska kunna ta del av dem, dokumenteras seminarierna i text och film, vilka publiceras på de fyra forskningsrådens och Vetenskap & Allmänhets webbplatser.

Planerat upplägg och genomförande

Fyra halvdagsseminarier som ger forskare en introduktion till nyhetsmedia och hur journalister arbetar arrangeras. Forskare med stor medieerfarenhet, seniora journalister och företrädare för lärosätens kommunikationsavdelningar medverkar. Programmet utformas i samråd mellan de fem arrangörerna och värduniversitetet/n. Seminarierna ägde rum den 10 mars 2015 i samarbete med och på Högskolan i Halmstad och den 1 december 2015 i samarbete med och på Stockholms universitet. Två seminarier äger rum 2016 i samarbete med Linköpings universitet och preliminärt Malmö högskola.

Externa länkar

Medieseminarier för forskare

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.