Medicinteknikdagarna 2016

Diarienummer 2015-06453
Koordinator MTF - Svenska Föreningen för Medicinsk Teknik och Fysik
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med Medicinteknikdagarna är att öka intresset för medicinsk teknik inom vård, akademi och industri genom att samla branschens intressenter, såsom medicintekniska ingenjörer/forskare, medicintekniska företag, representanter för hälso- och sjukvård, myndigheter, landets medicintekniska kluster (exempelvis LfMT, CMTF, CTMH, MedTech West) och branschorganisationer. Under MTD ska man kunna ta del av det senaste på såväl utrustnings- som forskningsfronten, de senaste medicintekniska lösningarna samt delta i kurser riktade till medicintekniska ingenjörer.

Resultat och förväntade effekter

Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) genomförde den 5-6 oktober 2016 sin årliga konferens (Medicinteknikdagarna 2016) i Örebro. Presentationerna gavs i form av 5 föredrag i plenum, 71 muntliga föredrag i olika parallella sessioner samt 11 posters. Bland plenarföreläsarna kan nämnas Sveriges minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson som gav regeringens syn på utbildning och forskning. Vidare delade Svenska Läkarsällskapet ut Erna Eberlings pris till Stig Steen, Lund Universitet. Detaljerat program finns på www.mtf.se

Upplägg och genomförande

Medicinteknikdagarna, MTD, är en av Sveriges absolut viktigaste mötesplatser för medicinsk teknik. Programmet bjuder på allt från avancerad vetenskap till intressanta praktiska tillämpningar inom hälsa- och sjukvården.

Externa länkar

Program för Medicinteknikdagarna 2016

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.