Medicinsk bildinformatik för förbättrad klinisk effektivitet

Diarienummer 2014-01422
Koordinator SECTRA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 354 080 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2014-03-14

Syfte och mål

I syfte att arbeta med medicinsk bildinformatik för att kunna förbättra effektiviteten inom sjukvården, samt att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan Sectra och University Hospitals Cleveland (UH) initierades detta projekt. Ett antal delprojekt har genomförts tillsammans mellan Sectra och UH och har resulterat i både konferenspresentationer och tidskriftpublikationer men även konkreta och signifikanta förbättringar i produktiviteten hos värdorganisationen. Vidare forskningssamarbeten inom medicinsk bildinformatik är planerade och tar nu vid.

Resultat och förväntade effekter

Förutom de redan nämnda publikationerna samt faktiska förändringar i arbetsflöden och produktivitet så har delprojekten gett upphov till ett utökat tjänsteerbjudande från Sectra samt även lagt grund för ytterligare forsknings- och utvecklingsinsatser inom ´big data´ och ´deep learning´. För projektledaren kommer dels erfarenheten som det innebär att verka vid en utländsk organisation och dels det meriterande värdet från det övergripande projektet, att medföra en positiv inverkan på projektledarens möjligheter att söka forskningsmedel samt inneha ledande befattningar.

Upplägg och genomförande

Det övergripande projektet genomfördes med projektledaren på plats hos UH under två år. Hos värdorganisationen hade projektledaren stöd från två seniora och välmeriterade kliniker och forskare. Även Sectras forskningschef fanns med som stöd. I samarbete med dessa tre personer planerades de olika delprojekten och där sedan projektledaren självständigt genomförde de olika projekten, ibland med tillfälligt stöd från personal hos UH och/eller Sectra. Detta upplägg har fungerat väl, vilket framför allt är tydligt genom antalet tidskriftsartiklar som har producerats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.