Mätning av kreativitet i team

Diarienummer 2015-01636
Koordinator SUPERL AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Projektets har uppfyllt projektets syfte och mål att kartlagt marknadens intresse och behov samt utvecklat en kommersiell webb-baserad version av kreativitetstestet. En enklare gratisversion av testet finns på www.creativity-index.com

Resultat och förväntade effekter

Projektets kartläggning av marknadens behov och önskemål har skapat goda förutsättningar för fortsätt arbetet med vidare kommersialisering av Enterprise-versionen av instrumentet.

Upplägg och genomförande

Utifrån projektets resultat reviderades våra initiala antaganden om kommersialiseringen. Kartläggningen av marknadens behöv och intresse samt dialogen med internationella aktörer visade att den kommersiella potentialen var större för instrumentet om det mäter både individuell kreativitet och gruppkreativitet. Prototypen fokuserade därför på en lättadministrerad tillförlitlig assessment. Kundintresset är stort och de initiala kundtesterna är mycket lovande.

Externa länkar

http://superlab.se/portfolio/nytt-test-for-gruppkreativitet/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.