Mathleaks Vinn Nu steg 2

Diarienummer 2013-03280
Koordinator Mathleaks AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med Vinn Nu Steg 2 kan delas in i fyra delar: 1) Utöka antalet lösta böcker så vi kunde sälja Mathleaks till fler elever 2) Kommunicera med och skaffa fler användare genom marknadsföringsinsatser på bland annat gymnasiemässan, matematikbiennalen och genom förbättrad sökmotorsoptimering, 3) Förenkla lösningsframtagandet inför en framtida internationalisering, 4) Förbättra appens design. Samtliga projektdelar har genomförts. Dock fanns utmaningar (som delvis lösts) i exempelvis framtagandet av den nya tekniken i lösningsframtagandet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av Vinn Nu Steg 2 har medfört att Mathleaks vuxit kraftigt under projekttiden. I maj hade vi drygt 12 000 unika användare varav 2100 var betalande. Utöver dessa har fyra skolor köpt in Mathleaks till sina elever. Applikationen har fått ett fräschare utseende och vi har påbörjat en vidareutveckling av utvecklingsmiljön som används för att ta fram lösningar. Detta kommer underlätta fortsatt produktutveckling och inte minst vid en internationaliseringsprocess.

Upplägg och genomförande

Projektmedlen har betalats ut till Mathleaks under 4 perioder med tydligt uppsatta mål. Detta bidrog till en bra struktur och återkoppling med Vinnova. Entreprenörstestet som genomfördes gav mig som projektledare en inblick i vilka egenskaper jag behövde jobba på för att kunna förbättra mitt framtida arbete med Mathleaks. Under projekttiden har vi arbetat med lösningar till flera böcker samtidigt och publicerat dessa löpandes trots att böckerna inte var färdigställda. Detta visade sig vara en god strategi trots att vi missbedömde hur snabbt eleverna räknade igenom böckerna

Externa länkar

vår hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.