Materialval vid kombinationsbakning

Diarienummer
Koordinator BINAR ELEKTRONIK AB - BINAR ELEKTRONIK AB, Trollhättan
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - april 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målsättningen för projektet var att hitta material som är mikrovågstransparent och klarar de höga temperaturer som fås vid värmning med IR-teknik. Det skulle dessutom vara livsmedelsgodkänt och klara relativt hårdhänt behandling.

Resultat och förväntade effekter

Vi har hittat några material som kan användas och täcker våra behov. Vi kan visa att det är tekniskt. Projektet ´Energieffektiv Bakning´ går vidare mot att bygga en pilotanläggning där vi kan använda resultatet av detta projekt i större skala och vi kan visa att det skulle fungera i storskalig produktion.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit att SIK först gjort en undersökning på marknaden och tagit fram kandidatmaterial med avseende på dielektriska egenskaper och livsmedelsgodkända material. Därefter har ett urval gett fyra olika material som har testats i mikrovågsugn och ett par tester på om materialet tar upp vatten vid t.ex. diskning. Binar Elektronik har parallellt med SIK testat och utvärderat material ur en produktionsteknisk och ekonomisk synvinkel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.