Materialuppskalning för molekylära solceller, nivå 2

Diarienummer 2015-01510
Koordinator DYENAMO AB
Bidrag från Vinnova 437 350 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Dyenamo AB har de senaste åren etablerat sig som en tillverkare av materialkomponenter för forskning på Molekylära solceller. Flera av kunderna är på väg mot storskalig produktion av Molekylära solceller. Målet med detta projekt är att lägga grunden för att leverera material till sådan produktion genom utveckling av uppskalningsmetodik och kartläggning av de nuvarande och framtida marknadsmässiga förutsättningarna. Projektmålen för den beviljade fasen, dvs 1 augusti-31 december 2015, har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Vi har skalat upp ett par kritiska materialkomponenter för molekylära solceller. Dessa har implementerats i solcellsmoduler av ett antal producenter av molekylära solceller.

Upplägg och genomförande

Vi har systematiskt skalat upp de olika processtegen och säkerställt produktkvaliteten analytiskt och i solcell. Den senare har genomförts i samarbete med KTH, Uppsala universitet, Swerea IVF samt ett antal industriella produktutvecklande företag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.