Material i ett cirkulärt samhälle

Diarienummer 2018-03828
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla och genomföra ett utbildningspaket för att täcka ett nationellt kunskapsbehov kring material i ett samhälle som ställer om till cirkulär ekonomi. Målet med projektet är att stärka kompetens inom olika branscher och organisationer gällande materialkunskap utifrån livscykelperspektivet för samhällsviktiga materialgrupper för att säkerställa hållbar design och användning av produkter och tjänster.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra till ett nationellt kunskapslyft inom material och cirkuläritet, vilket innefattar utveckling av effektiva sätt att överföra kunskap från aktuell forskning inom materialområdet till relevanta avnämare. Projektet kommer även att bidra till metodutveckling för vidare systematiskt arbete med att ta fram och genomföra utbildningar riktade till yrkesverksamma specialister, vilket bidrar till uppbyggnad av kapacitet kring livslångt lärande inom kollegiet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utveckla och genomföra ett utbildningspaket på sammanlagt 15 högskolepoäng, bestående av 5 kursmoduler som kan tas separat eller kombineras utifrån kunskapsbehovet som distanskurser utifrån bland annat blended learning konceptet. Kursmodulerna kommer att ge fördjupade kunskaper på avancerad nivå inom polymera material, biobaserade material och kompositer, metalliska material, livscykelanalys av material och produkter samt återvinningsmetoder för olika materialgrupper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.