Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Maskininlärning för hälsa - ML4Health

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Molecular Medicine and Surgery
Bidrag från Vinnova 199 109 kronor
Projektets löptid april 2020 - juni 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att delta och bidra till planeringen och sammanställningen av en projektansökan, ML4HEALTH (Machine Learning for Health), med målet att skicka in ansökan till H2020 utlysningen "AI for Genomics and Personalized Medicine DT-TDS-04-2020". ML4HEALTH-projektet handlar om att utveckla maskininlärningsmetoder som möjliggör delning och analys av precisionsmedicinska omics- och/eller hälsodata som härrör från flera olika datakällor och som är åtskilda på internationell nivå. Målet nåddes i och med att ansökan skickades in den 18e juni 2020.

Resultat och förväntade effekter

Finansieringen av det ansökningsförberedande projektet möjliggjorde att flera personer från forskningsgruppen kunde delta och bidra till sammanställningen av ML4HEALTH ansökan. Den inskickade ML4HEALTH-ansökan består av 182 sidor med en övergripande budget på 8.4 millioner Euro. Om ML4HEALTH-ansökan beviljas förväntas den ge möjlighet till att bedriva det föreslagna projektet under fyra år tid. För Karolinska Institutet, kommer i så fall kommer en person delta på heltid under hela projektperioden.

Upplägg och genomförande

Ansökan framställdes genom arbete i så kallade Work Packages (WPs. Samordningen mellan dessa grupper, och sammanställningen av hela ansökan koordinerades av en ansökningssamordnare. Den här ansökan har sex WPs. Vi bidrog med ansökningssamordnaren, en WP-leader och ytterligare deltagare. Därmed kan vi säga ha haft ett relativt stort deltagande i ansökningsprocessen. Sammanställningen av ansökan var fokuserad, med högt deltagande och engagemang, och höll ett tempo högt nog för att hålla tidslinjerna och kunna skickas in i tid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 september 2020

Diarienummer 2020-01808

Statistik för sidan