Marknadsundersökning för pulsbaserad högfrekvenselektronik

Diarienummer 2012-03063
Koordinator ACCONEER AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vinn NU projektet har utfallit väl och Acconeer har identifierat lämpliga marknader för introducering av sin patentsökta teknologi. I projektet så har marknaderna för oförstörande provning, säkerhetsavläsning, processövervakning och kommunikation för korta avstånd undersökts. Aktiviteterna har till största del bestått av undersökning genom samtal med aktörer på respektive marknad, men även sökning av information via internet och i databaser. Utfallet från projektet har kommunicerats till bolagets styrelse.

Resultat och förväntade effekter

Målet för projektet var att finna lämpliga målmarknader för Acconeers patentsökta teknik. Detta mål har uppnåtts genom att fyra stycken marknader har identifierats och en strategi för hur de ska adresseras har tagits fram. Inom var och en av dessa marknader så har vi undersökt konkurrerande teknik och kommit fram till att Acconeer tillför unikt kundvärde.

Upplägg och genomförande

Vi har under projektets gång besökt och samtalat med aktörer inom de berörda marknaderna. Med tanke på att bolaget befinner sig i en fas där nya möjligheter kontinuerligt utvärderas så har projektet väl följt den plan som definierades i början av projektet. I och med att kravställande potentiella kunder identifierades under projektets gång så har viss del av affärsutvecklingen bestått i att svara på specifika frågor som kunder ställt kring den framtida produktens egenskaper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.