Managing Additive Manufacturing for Professional Engineers (MAMPE)

Diarienummer 2018-03822
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 798 549 kronor
Projektets löptid december 2018 - oktober 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att utveckla ett modulariserat kurspaket för yrkesverksamma ingenjörer som stödjer deras förmåga att ta fram innovationer baserat på additiv tillverkning (Additive Manufacturing/3D printing). Målgruppen utgörs av ingenjörer med minst en högskoleingenjörsexamen. Kurspaketet innehåller sex korta (2,5 hp) kurser inom additiv tillverkning och technology management. Kurserna ger deltagare en förståelse tekniken, förmåga att identifiera hur tekniken kan användas för att förbättra företags produktportfölj och affärsmodeller.

Förväntade effekter och resultat

Kursutbudet kompletterar dagens kursutbud i Sverige genom att erbjuda distansbaserade korta flexibla kurser, både med management- och innovationsorienterade såväl som renodlat tekniskt innehåll. Målsättning är att projektets aktörer ska upparbeta en kapacitet att bidra till det livslånga lärandet för yrkesverksamma ingenjörer genom kursupplägg bestående av korta föreläsningar, inspelningar, podcasts parat med digitaliserade kunskaps- och färdighetstest.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget består i att kurser utvecklas gemensamt bestående av kursutvecklare från Högskolan i Halmstad (HH) och Högskolan Väst (HV), experter och användare av additiv tillverkning (SVEAT), ett programråde bestående av industriellt erfarna ingenjörer, och Högskolepedagogiskt Centrum vid HH. Kursutveckling sker via en serie av workshops, där kurser och moduler utvecklas och testas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.