Luftsolvärmesystem

Diarienummer 2012-04585
Koordinator CHRISTER NORDSTRÖM ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid februari 2013 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2011-02959-en

Syfte och mål

Att utveckla marknadsanpassade byggnadsintegrerade luftsolvärmesystem för i första hand uppvärmning av befintliga och nya byggnader. Projektet avser etapp ett i ett större planerat utvecklingsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

I rapporten beskrivs principer för olika luftsolvärmesystem , deras egenskaper, användning, möjligheter och utvecklingspotential. Ett antal olika typer av luftsolvärmesystem och deras egenskaper beskrivs.

Upplägg och genomförande

Under projektet har en studie genomförts av olika metoder för luftsolvärmesystem. Dessutom har inledande kontakter tagits med tänkbara intressenter och användare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.