Logistikplattform för textilbranschen

Diarienummer
Koordinator RUDHOLM & H.K AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 588 510 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Genom att utnyttja utvecklingen inom IT och hur digital information har blivit tillgänglig i alla delar av världen planerar Rudholm & HK AB att bygga en innovativ logistikplattform som förenar alla parter i den textila logistikkedjan. Lösningen skall ge stöd för de ökade krav på transparent information och insyn i värdekedjan samt bidra till att minimera arbetsinsats, råvaror och transporter och främja till ett hållbart logistikflöde.

Förväntade effekter och resultat

Logistikplattformen skall underlätta och snabba upp informationsflödet mellan parterna och ge ett förbättrat planeringsunderlag och därmed hjälpa till att minimera överproduktion och öka hastigheten mellan order och leverans där Rudholm & HK:s produkter är en del i förädlingsprocessen. Genom ett ökat inflytande i logistikprocessen kommer bolaget stärka sin position på marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Startpunkten för projektet är en nuläges analys av bolagets egna system och en omvärlds analys för att kartlägga önskemål och brister bland de logistikflöden som finns på marknaden idag samt inventera de planeringssystem som används inom textilbranschen för att därmed kunna planera integrationsdelarna i plattformen. Logistikplattformen kommer byggas för att kunna integrera med så många kundanpassade system som möjligt och kommer löpande testas på ett antal befintliga kunder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.