Logistikplattform för textilbranschen

Diarienummer
Koordinator RUDHOLM & H.K AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 588 510 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Rudholm & Haak (RH) ville skapa en logistikplattform för textilindustrin som binder ihop det trepartsförhållandet som utgör basen vid varje produktionstillfälle, dvs Varumärket, komponent leverantörerna och producenten av plaggen. Vi har även valt att binda ihop kedjan med slutkonsumenten. Målet har varit att skapa ett effektivare flöde som minimerar överproduktion, reducerar tid, kortar transportsträckor, eliminera felkällor och förenklar processen för plaggets variabla information, och digitalt kunna delge konsumenten utökad information om hållbarhet och äkthet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att vi får ett närmare samarbete med våra kunder där vi gemensamt får en bättre kontroll av processerna. Vi har jobbat hårt med att vår digitaliseringsprocess ger en bättre kundupplevelse och minimerar tid och resurser i alla delar. Effekterna av har kommit genom ett bra gehör hos både befintliga och potentiella kunder där vi nu jobbar hårt med att utnyttja digitaliseringen för att bättre kunna leva upp till och kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med en grundlig förstudie av så väl Rudholms egna system som kunders olika system. Vi har undersökt kundernas önskemål och utmaningar och ihop med vår IT partner försökt optimera plattformen för att möta kundernas behov, vilket gjort att vi fått bygga om stora delar av vår egen digitala plattform. Utvecklingen har skett i etapper varefter vi haft test och utvärdering efter varje etapp. Detta för att kunna justera och rätta logik löpande innan för stora delar plattformen blir beroende av koden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01824

Statistik för sidan