Live Music Engagement Project: User driven marketing to book & promote concerts with an engaged and rewarded crowd

Diarienummer 2014-03696
Koordinator LIQUID EVENT I MALMÖ AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Syften med projektet - 1) Frigöra den starka potential av positiv förändring inom livemusik identifierad inom kollaborativt engagemang mellan bokare, musikälskare, artister, konsertarrangörer och ny teknologi. 2) Optimera intäktsströmmar och minimera risker inom bokningar och turnéer 3) Sammankoppla online-entusiasm med upplevelser offline 4) Stärka relationen mellan arrangörer och besökare. Projektgruppen har med goda resultat nått projektmålen och gjort resultatet tillgängligt via emues.com.

Resultat och förväntade effekter

Projektgruppen har med goda resultat levererat enligt plan och gjort resultaten tillgängliga via emues.com. I projektets slutfas har fler parter engagerats i workshops kring vidareutvecklingsarbetet. Samtalen drivs utifrån visionen att skapa en unik plattform för att gynna en mer diversifierad, demokratisk och ekonomiskt gynnsam verklighet för artister, besökare och arrangörer. Med ett växande community och med flera unika tillämpningar i gränslandet mellan mobile web technologies, data science, kultur och forskning har projekt bidragit till flera samverkansprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i tre faser och genomförandet bestod till stor del av iterativa och agila arbetsprocesser, där stadig input från användarna hade en direkt påverkan på arbetets gång. Projektgruppen arbetade kontinuerligt tillsammans genom veckomöten, workshops, fokusgrupper och hackathon. Upplägget med tydliga faser, kontinuerligt återkommande fokusgrupper tillsammans med ambassadörer aktiva hos behovsägaren, teknikleverantören och forskare samt med en stark koppling mellan konceptutveckling, idégenerering och produktutveckling gav mycket goda resultat.

Externa länkar

Emues öppna, sociala och kollaborativa konsertplatform och biljettjänst. Babels hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.