Lignofuel: Gröna teknologier för lignin

Diarienummer 2016-02130
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 997 264 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Lignin är ett polymeriskt material som är ett av de mest vanligt förekommande förnyelsebara materialen (30% av icke fossilt kol) på jorden. Dess tillgänglighet/potentiella användningsområden gör lignin till ett attraktivt utgångsmaterial för exempelvis framställning av biodrivmedel och finkemikalier. Dock, anses lignin idag endast som en restprodukt från massa/papperstillverkning och används därför för värme/el produktion. Syftet med detta projekt är att verifiera vår innovations tekniska/kommersiella möjligheter för omvandling av lignin till högvärdesprodukter .

Förväntade effekter och resultat

Vi har utvecklat en miljövänlig, mild samt effektiv teknologi som är hållbar och kan användas till framställning av bland annat biodrivmedel och finkemikalier. Projektet förväntas ge en kommersiell- (marknadspotential, utveckling av affärskoncept, identifiering av lämplig affärsstrategi) samt teknisk verifikation av vår innovation, vilket kommer att tillåta oss anpassa vår teknologi efter marknadens behov och krav. Ett önskat slutresultat, inom ramen av projektet, är att starta ett företag och börja sälja produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra etapper där den tekniska och kommersiella verifieringen av vår teknologi kommer att genomföras i nära samarbete med akademin, svenska forskningsinstitut, och potentiella industripartners/kunder. Här kommer den tekniska utvecklingen att stegvis skalas upp och anpassas efter våra kunders krav och behov.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.