Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lignofuel: Gröna teknologier för lignin

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 997 264 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet gick ut på att verifiera den teknologiplattform som tagits fram för nyttiggörandet av lignin till hållbara högvärdesprodukter. Den miljövänliga katalytiska processen möjliggör att omvandla lignin till produkter så som biobränsle, biomaterial samt fin kemikalier (fokus i detta projekt var affärsmodellen omvandling till biobränsle). Syftet var också att verifiera den kommersiella aspekten av teknologin, lägga upp en affärsmodell, identifiera marknaden samt marknadspotentialen, inleda dialog med potentiella kunder, samarbetspartners samt initiera affärer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet möjliggjorde att vi kunde verifiera kundkrav, marknaden/marknadspotentialen samt dess kommersiella potential. Detta gav oss möjligheten att verifiera vår teknologi i nära samarbete med slutkunden, vilket har promotat projektet. Vidare fick vi en uppfattning om vad kunden kräver för att inleda en affär och vi är övertygade om att inom snar framtid kommer detta att leda till en affär med slutkunden. Att summera har detta projekt ökat mognadsgraden av vår teknologi och tagit denna ett steg närmare till kommersialisering.

Upplägg och genomförande

Projektet var upplagt strategiskt där den var uppdelad i fyra etapper och varje etapp i sig med olika mål, aktivitet och förväntade resultat. Det gav en bättre överblick över projektet där vi på ett iterativt vis tog itu med de olika målen. I och med att de olika etapperna genomfördes i närkontakt med relevanta aktörer samt potentiella framtidskunder, kunde vi direkt veta om genomförandet samt resultaten var i linje med den efterfrågade från kunden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02130

Statistik för sidan