LIGHTer SMF - nytt arbetssätt för SMF i SIP Lättvikt - enskilt projekt

Diarienummer 2017-04973
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Målet med projektet är att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att möjliggöra ökad spetskompetens från SMF. För att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer inom lättviktsteknologi behöver de stöd att komma i kontakt med de stora företagen, förstå industrins behov och komma igång med deltagande i industrins FoU-program. Målet är att skapa förutsättningar för SMF att bidra branschöverskridande till svensk industris konkurrenskraft.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål vid avslut är att tre ”öppna utlysningar” har hållits 4-7 Nivå 1-projekt har godkänts 3-4 Nivå 2-projekt har godkänts minst tre SMF har gått vidare med fördjupade FoU-ansökningar den nya arbetsmodellen för SMF i SIP Lättvikt har utvärderats effektmål för det långsiktiga SMF-arbetet har identifierats och kvantifierats SIP Lättvikts styrelse har tagit beslut om hur SIP Lättvikt går vidare med SMF-arbetet

Planerat upplägg och genomförande

Projektet pågår 171023-181022 och drivs utifrån två arbetspaket, AP1. LIGHTer SMF-projekt AP2. Projektledning och gemensamma aktiviteter mellan de regionala noderna Som den viktigaste delen av projektaktiviteterna kommer ”öppna utlysningar” genomföras med LIGHTer SMF-projekt på två nivåer. Här följer arbetsmodellen helt det arbetssätt som utvecklats i SMF Flyg inom Innovair. Vi kommer under det första året använda samma utlysningsdatum och i stort sett samma bedömningsgrupp. Vi kommer att utföra arbetet i nära dialog med de ansvariga för SMF Flyg inom Innovair.

Externa länkar

Lättviktsarenan LIGHTers hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.