LIGHTer Produktoptimering

Diarienummer 2018-02627
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Nationell kompetensarena för produktoptimering är ett branschöverskridande nätverk med syfte att utveckla nya arbetsmetoder för bättre produktoptimering i tidiga faser i produktutvecklingen. Plattformen är industridriven, men omfattar även akademi och myndigheter. Totalt har de ca 60 medlemmar varav de flesta är aktiva inom LIGHTer. Nätverket adresserar olika produktutvecklingsfrågor. Den viktigaste är att skapa lättare produkter. Nätverket ansöker nu om att få bli en del av LIGHTer genom att skapa LIGHTer Produktoptimering som ett enskilt projekt.

Förväntade effekter och resultat

Konkreta mål 2019 är: Etablerat nätverket med minst fem små och fem stora företag samt akademi och forskningsinstitut förstå roller och behov och utmaningar genom en kartläggning Ha skapat och redovisat nya examensarbeten inom nätverket Ha initierat och koordinerat projektansökningar Ha bidragit till formuleringar i Lättviktsagendan 2019 om produktoptimering Ha genomfört fyra workshoppar Ha gjort en lägesbeskrivning (en State-of-the-Art) om produktoptimering Utvecklat koncept för webbaserade kurser inom produktoptimering till LIGHTers industrikursutbud.

Planerat upplägg och genomförande

LIGHTer Produktoptimering får en egen del på LIGHTers hemsida. 4 juni hålls workshop för att redovisa exjobb. Scania och Volvo Cars håller var sin presentation om sina behov inom produktoptimering. Det blir en start på en lägesrapport. På nästa workshop är syftet att skapa nya exjobb kopplade till lägesbeskrivning. Projektet deltar i uppdateringen av Lättviktsagendan 2019 och i strategiska diskussioner med LIGHTers styrelse. Samtidigt planeras webbaserade kurser. 2019 arrangeras p s s två workshoppar. Slutligen utvärderas projektet och en ansökan om fortsättning förbereds.

Externa länkar

LIGHTers hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.