LIGHTer Produktoptimering

Diarienummer 2018-02627
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer