Leverantörsstruktur för lättare fordon (del 1b)

Diarienummer
Koordinator Innovatum AB - Innovatum Teknikpark
Bidrag från Vinnova 1 972 238 kronor
Projektets löptid maj 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med denna fas av projektet var att genom värdedriven utvärdering av de framtagna konceptidéer från fas 1 komma fram till vilka idéer och inriktningar som projektet skall fokusera på i fortsättningen. De deltagande parterna har genom den kompetens som tillförts från de akademiska parterna (Luleå Tekniska Universitet och Blekinge Tekniska Högskola) fått en bredare portfölj av värderingskriterier inför ett konceptval.

Resultat och förväntade effekter

Samtliga arbetsteam kunde efter de genomförda workshoparna ta till sig av de nya arbetsmetoderna och därmed även rekommendera projektet vilka idéer som projektet skall fortsätta med i nästa fas.

Upplägg och genomförande

Med utgångspunkt från de konceptidéer som togs fram under fas 1 genomfördes ett flertal workshops inom respektive arbetsteam som leddes av forskare från antingen LTU eller BTH. Med bas från dessa workshops tillsammans med arbetsteamens gemensamma kompetens och erfarenhet valdes ett flertal idéer och inriktningar som projektet rekommenderades att gå vidare med till nästa fas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.