LED-belysning för ökad kvalitet hos växter

Diarienummer 2015-05549
Koordinator HELIOSPECTRA AB (PUBL) - HELIOSPECTRA AB
Bidrag från Vinnova 458 056 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Syftet var att studera om förekomsten av bioaktiva ämnen och flyktiga föreningar påverkades av den ljusexponering som växterna (sallat och örter) utsattes för under odling med LED i växtlab och i växthus. LED exponering jämfördes med traditionell ljusexponering (HPS). Resultaten visade att användning av LED och att det genom optimering av våglängd och ljusintensitet finns lovande förutsättningar för odling av växter med goda arom- och näringsegenskaper.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten indikerade att ljusexponeringen i vissa fall påverkade aromproduktionen i de studerade växterna. Analyser av innehållet av C-vitamin och fenoliska ämnen i växterna visade att val av lampornas våglängder påverkar halterna av dessa ämnen och att resultaten blir olika beroende på växtsort.

Upplägg och genomförande

Provernas innehåll av flyktiga föreningar analyserades med gaskromatografi. De viktigaste aromämnena i basilika, dill och sallat identifierades, karakteriserades och kvantifierades. Totalhalt fenoliska ämnen analyserades med spektrofotometrisk metod och C-vitamin med vätskekromatografi. Växternas storlek och vikt data samlades in anlyserades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.