Lärande modeller för analys av informell diskurs på stor skala

Diarienummer 2015-06873
Koordinator Gavagai AB
Bidrag från Vinnova 44 410 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta planeringsprojekt har undersökt möjligheterna för ett samarbete mellan Gavagai och vissa internationellt etablerade språkvetenskapliga och språkteknologiskt forskningsinstitutioner. Detta har gjorts och ett samarbete har initierats.

Resultat och förväntade effekter

Detta planeringsprojekt har utmynnat i en fullständig ansökan om finansiering för gästforskning. En ansökan för finansiering för ett tio månaders forskningsbesök på en forskningsinstitution har lämnats in till utlysningen VINNMER Marie Curie Industry Outgoing.

Upplägg och genomförande

Efter ett besök i februari hos ett antal i ansökan angivna forskningsinstitutioner har alla uttryckt möjligheter till fortsatt djupare samarbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.