Kvalitetssäkring av digitalt arbetsklimat

Diarienummer 2015-02059
Koordinator AB ANGMYR BUSINESS OPPORTUNITIES AND XPRESSIONS
Bidrag från Vinnova 197 100 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utreda förutsättningar och modell för kvalitetssäkring av digitalt arbetsklimat i företag och organisationer samt att verifiera genom pilotleveranser. Eftersom endast en pilot rekryterats har Palorial konkluderat att den nuvarande modellen och erbjudande inte har kommersiella förutsättningar. Palorial har efter projektets utgång modifierat modellen och erbjudandet i riktning mot generell digital verksamhetsutveckling och Arbetsmiljöverkets nya föreskrift.

Resultat och förväntade effekter

Med det magra utfall som uppnåtts kommer inte omsättningsmålet om 1 MSEK under 2016 att nås. Däremot kan målet om tio beställande kunder med avseende på Palorials nya erbjudanden, verksamhetsutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, nås. I dessa erbjudanden finns en stor del av det ursprungliga tänket från ´Kvalitetssäkring av digitalt arbetsklimat´ men begreppsapparaten och modellen är mer konventionell.

Upplägg och genomförande

Projektets faktiska uppstart skede efter semesterperioden med att rekrytera en referensgrupp. I det andra referensgruppsmötet presenterades ett avskalat marknadserbjudande, analys av digitalt arbetsklimat. Därefter har en intensiv marknadsbearbetning bedrivits där dels befintliga Palorialkontakter bearbetats, dels nya. Bearbetning har också skett via sociala media, mässdeltagande och events.

Externa länkar

Palorials blogg där det finns flera poster som berör projektet och digitalt arbetsklimat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.