Kunskapsdagen Design D 2012

Diarienummer 2012-02323
Koordinator SVENSK FORM SERVICE AKTIEBOLAG - Svensk Form
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Designdagens syfte har varit att bidra tillkunskapsöverföring och kompetensutveckling för utövare och professionella inom designområdet i anslutning till Swedish Design Awards, som i år hölls på Fotografiska i Stockholm på temat New Makers and Doers, med specialinbjudna svenska och internationella experter som föreläste och debatterade om det skifte som pågår in om distribution och produktion och som tvingar fram nya entreprenörer och innovativa affärsutvecklingsmodeller som passar samtid och framtid. Bred medial täckning behovet av en samlande branschdag är tydligt.

Resultat och förväntade effekter

Swedish Design Awards och Designdagen lockade ca 600 besökare på temat New Makers and Doers, som handlade om nya Entreprenörer, ny Produktion, ny Distribution. Kvällen avslutades med utdelningsceremoni och vernissage av Design S. På efterfrågan harprogrammet tillgängliggjorts i våra digitala kanaler www.swedishdesignawards.se samt www.svenskform. Under Design S två-åriga turné i Sverige och internarionellt, kommer nya DesignDagar att arrangeras i syfte att erbjuda fördjupning öka kunskap om designens roll och betydelse i samhället, för näringslivet och individen.

Upplägg och genomförande

DesignDagens program parallella workshops, med omkring 30 deltagare i varje, relaterade till huvudtematNew Makers and Doers. På eftermiddagen hölls tre panelsamtal med internationella experter för att tala om nya tidens produktionsvillkor, nya distributionskanaler, och nya entreprenörer och innovativa affärsmodeller som föds i kölvattnet.Publiken kunde ha involverats ytterligare i eftermiddagens debatt, då ämnet är högaktuellt. Samtalen kommer att tillgängliggöras och fortsätta digitalt. Positiv feedback, men panelen kunde ha varvats med rappare intervjuer.

Externa länkar

Program för Designdagen, uppföljning samt beskrivning av själva utmärkelserna Ung Svensk Form och Desig S

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.