Kubisk kiselkarbid som ett nytt solcellsmaterial

Diarienummer 2013-02983
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 3 186 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att studera bordopad kubisk kiselkarbid som potentiellt solcellsmaterial. Målet var att utveckla en framställningsteknik för kubisk kiselkarbid, tillföra bor och studera om optiska övergångar uppstod. Detta skulle verifiera att vi kan gå vidare och utveckla kubisk kiselkarbid som potentiellt solcellsmaterial. Vi skulle även ha kontakt med en potentiell marknad för att ha i åtänkande en kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Vi observerade de optiska övergångarna i dopad kubisk kiselkarbid. Förväntade effekter är att materialet kan utvecklas vidare till bulk kubisk kiselkarbid, samt att det är lovande som solcellsmaterial. Båda dessa spår kan leda till industriella aktiviteter. Vi har haft kontakt med två industrella aktörer som visat intresse för vårt material inom koncentrerade solceller.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att ta fram en process för att erhålla kubisk kiselkarbid i så hög strukturell kvalitet som möjligt, samt med en reproducerbar process. Från detta processfönster så ska vi dopa materialet med bor. Dopning skedde med två sätt: under tillväxt och genom jonimplantation. Båda dessa visar optiska övergångar i materialet. Därmed känns resultatet tillförlitligt.

Externa länkar

Populärvetenskaplig artikel skriven av Mikael Syväjärvi om kubisk kiselkarbid som potentiellt solcellsmaterial. Vårt forskningsområde inom halvledare för energi och miljö, med länkar till inbjudna konferenser och medianyheter. Workshop organiserad av i samarbete med norskt projekt på kubisk kiselkarbid som potentiellt solcellsmaterial.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.