Kraftsamling Öppna trafikdata

Diarienummer 2016-03467
Koordinator Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 803 200 kronor
Projektets löptid juli 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att hitta en gemensam nationell målbild för öppna trafikdata med start i den offentliga sektorn och ta fram en handlingsplan med åtgärder för att realisera målbilden. Projektet att uppnått målen och resultat presenteras i en slutrapport.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet med en målbild för nationella öppna kollektivtrafikdata resulterat i fem områden med förankrade lösningar; 1) datamängder och tjänster, 2) licenser och villkor, 3) IT-arkitektur, 4) organisation samt 5) finansiering.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i sex workshops där olika fokusområden bearbetades av sex regionala kollektivtrafikmyndigheter, Trafikverket, Samtrafiken och tredjepartsutvecklare. Projektet finansierades av Vinnova samt av deltagande branschaktörer inkind där intresset var stort av att få delta i projektet.

Externa länkar

1. Slutrapport2. Final remissammanställning3. English abstract 4. PPT presentation - svensk och engelsk version.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.