Kostnadseffektiva MMIC för mm-vågsprodukter

Diarienummer
Koordinator SIVERS IMA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Sivers IMA AB ska skapa möjlighet att själva specificera, dimensionera och ta fram MMIC kretsar för mm-våg.Dessa ska implementeras i våra egna produkter. Sivers IMA kan därmed skapa ett oberoende från tillgång på kommersiellt tillgängliga MMIC, samtidigt som unika kretslösningar i slutprodukten kan införas på ett enklare sätt. Genom att genomföra detta projekt har målet för de aktuella produkterna, mm-våg konvertrar, uppfyllts. Samtidigt har vi skapat möjlighet att göra samma sak för framtida produkter.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av detta projekt är att vi nu har tillgång till flera viktiga IPR-block på SiGe MMIC området. Vi har tagit fram kärnor till våra mm-vågskonvertrar i MMIC-teknik. Dessa MMIC-kärnor kommer att användas i våra egna slutprodukter inom ett års tid. Vi förväntar att tillgången på egna unika IPR:er inom området avsevärt kommer att stärka vår position på markanden.

Upplägg och genomförande

Projektet har lagts upp som ett utvecklingsprojekt mot en tydlig specificerad användning. Före projektets start fanns en del oklarheter hur väl de önskade målen kunde uppfyllas. Under arbetets gång har därför innovativa lösningar tagits fram , en mycket värdefull tillgång för dagens och framtidens produktutveckling. En stor del av personalen har engagerats i prototypbyggande och verifieringsarbete. Rekrytering av mycket kvalificerad personal har också genomförts och bidragit till att arbetet till största del genomförts internt och att kunskapen stannar i företaget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01058

Statistik för sidan