Korrosionshämmande packningsmaterial

Diarienummer 2014-03393
Koordinator Swerea KIMAB AB - Avd Korrosion i Aggressiva miljöer
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att i praktiken demonstrera effekten av en teoretisk initierad idé. Ett antal material togs fram och modifierades och konceptet verifierades genom ett standardiserat test och några specialanpassade provningar. Resultaten för de olika materialen spridde mellan ingen/liten förbättring till mycket bra prestanda. Flera av material visade dock mycket lovande egenskaper.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet kan sammanfattas som lyckat och målet uppnåddes. Projektet har också lett till att nya kontakter har skapats eftersom projektgruppen aldrig tidigare samarbetat. Olika kompetenser inom området ledde till att goda resultat uppnåddes under mycket kort tid.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre arbetspaket där den först delen inkluderade en teoretisk studie, en kompetens och erfarenhetsöverföring samt en diskussion kring kravspecifikationen och utvärderingsmetoderna. Del två fokuserade på framtagning och utvärdering av nya materialen. Under sista delen av projektet diskuterades möjligheten till kommersialisering. Regelbundna möten, både fysiska och telefonmöten, hölls under hela projektetperioden. Projektet genomfördes enligt plan och målet uppnåddes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.