Koordinering SIP-BioInnovation 2018-2020

Diarienummer 2017-05388
Koordinator Arbio AB
Bidrag från Vinnova 12 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2020
Status Pågående