Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kontrollera och optimera artificiella ekosystem med hjälp av avancerade feedback loops för växter

Diarienummer
Koordinator Ljusgårda AB (publ)
Bidrag från Vinnova 1 007 300 kronor
Projektets löptid maj 2024 - maj 2025
Status Pågående
Utlysning Banbrytande tekniklösningar
Ansökningsomgång Banbrytande och skalbara tekniklösningar 2024

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla och validera användningen av avancerad AI/ML och sensorteknik för att optimera odling i kontrollerade ekosystem. Projektets mål är att förstå hur den här teknologin kan bidra till att förbättra växtproduktion och odling genom analys och respons på växtdatasignaler, med fokus på hållbarhet och resurseffektivitet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas generera nya insikter och metoder inom användning av AI och sensorteknik i kontrollerade ekosystem. Effekterna förväntas inkludera en ökning av produktiviteten och effektiviteten i odlingssystem, en minskning av resursanvändningen och en förbättrad miljöpåverkan. På längre sikt finns en förhoppning om att innovationen kan bidra till en mer robust och hållbar livsmedelsproduktion globalt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inkluderar utveckling av testmiljö med nödvändig teknik för att möjliggöra noggranna experiment och tester. I testmiljön integreras avancerade sensorer och teknik som syftar till att samla in data från växter. Löpande sker dataanalys och utvecklingen av AI-modeller som hjälper oss att dynamiskt justera och styra ekosystemet i testmiljön, med målet att optimera både tillväxt och resurseffektivitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2024-00500

Statistik för sidan